สมัคร Music Club
ของรางวัลจาก Music Club

ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยเวียตเจ็ท มูลค่า 8,000 บาท- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท รางวัลละ 2 ที่นั่ง ทั้งหมด 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (ผู้โชคดีสามารถระบุเส้นทางการบินได้เองจาก 13 เส้นทาง)
- ของรางวัลใช้สำหรับการสำรองที่นั่ง และเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ
- เงื่อนไขของรางวัล เป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด
- สงวนสิทธิ์ให้ทีมงานเป็นผู้พิจารณาเลือกชนิดของรางวัลให้กับผู้โชคดี
- คำตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด


รายละเอียดของรางวัลและเส้นทางการบิน
ของรางวัลคือตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 8,000 บาท/รางวัล
ผู้โชคดีต้องเดินทางในเส้นทางที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยทั้ง 2 ที่นั่งต้องเป็นการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ไม่สามารถแยกเส้นทางได้
เส้นทางที่สามารถเลือกได้มีทั้งหมด 13 เส้นทางดังนี้
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – เชียงราย
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – กระบี่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – อุดรธานี
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี
• เส้นทางเชียงราย-หาดใหญ่
• เส้นทางเชียงใหม่-นครศรีธรรมราช
• เส้นทางภูเก็ต-เชียงราย

เงื่อนไขของรางวัลจากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท
1. ของรางวัลรวมตั๋วเครื่องบินพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเช็คอิน 20 กก./ท่าน สำหรับทุกเที่ยวบิน
2. ของรางวัลไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม (รวมประมาณ 520 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง)
3. ของรางวัลไม่รวม ค่า add-ons อื่นๆ (ค่าโหลดสัมภาระที่เกิน 20 กก., ค่าอาหาร, ประกัน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
4. ของรางวัลจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางและเส้นทางการบิน, ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน, ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงินได้
5. ตั๋วเครื่องบินจะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เจ้าหน้าที่เช็คอินจะกำหนดที่นั่งให้ขณะที่เช็คอิน
6. ในกรณีที่เที่ยวบินถูกขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) เที่ยวบินของท่านจะถูกย้ายไปยังเที่ยวบินถัดไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลใช้สำหรับการสำรองที่นั่ง และเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ
8. ของรางวัลไม่สามารถใช้เดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเทศกาล ตามข้อกำหนดของสายการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สามารถตรวจสอบกับสายการบินได้เพิ่มเติม)
•July 24-26, 2021 (Asalha Puja Day)
•July 28, 2021 (H.M.King Maha Vajiralongkorn's Birthday)
•August 12-15, 2021 (Mother's Day)
•October 13, 2021 (H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.)
•October 23-25, 2021 (King Chulalongkorn Memorial Day)
•December 4-6, 2021 (Father’s Day)
•December 10 -12, 2021 (Constitution Day)
•December 25-31, 2021 (New Year's Eve)
ดูของรางวัลอื่นๆ


MORE FROM EAZY FM

Exclusive Zoom Interview with Ava Max on Eazy FM 105.5

Eazy FM 105.5 มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Eazy Running For The Blind วิ่งเพื่อให้...ยิ่งวิ่งยิ่งมองเห็น

Exclusive Zoom Interview with LANY on Eazy FM 105.5

อีซี่ รันนิ่ง ฟอร์ เดอะ บลายด์ 2020 เพื่อผู้พิการทางสายตาจากงาน 'วิ่งเพื่อรัก' สู่งาน 'วิ่งเพื่อให้' กับเวอร์ชวลรันเป็นปีแรก


ข่าว / คลิปวีดีโอ อื่นๆ

EAZY TOP 20 Weekly Update | 25-07-2021

Rihanna บอกว่าอัลบั้มใหม่ของเธอจะมีความแตกต่างจากผลงานก่อนๆ โดยสิ้นเชิง

'Elton John' ศิลปินรุ่นใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้ง! ที่ได้ 'Charlie Puth' มาร่วมสร้างสรรค์ บทเพลงความหมายซึ้งอย่าง 'After All'

EAZY TOP 20 Weekly Update | 04-07-2021