สมัคร Music Club
ของรางวัลจาก Music Club

ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยเวียตเจ็ท มูลค่า 8,000 บาท- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท รางวัลละ 2 ที่นั่ง ทั้งหมด 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (ผู้โชคดีสามารถระบุเส้นทางการบินได้เองจาก 13 เส้นทาง)
- ของรางวัลใช้สำหรับการสำรองที่นั่ง และเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ
- เงื่อนไขของรางวัล เป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด
- สงวนสิทธิ์ให้ทีมงานเป็นผู้พิจารณาเลือกชนิดของรางวัลให้กับผู้โชคดี
- คำตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด


รายละเอียดของรางวัลและเส้นทางการบิน
ของรางวัลคือตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 8,000 บาท/รางวัล
ผู้โชคดีต้องเดินทางในเส้นทางที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยทั้ง 2 ที่นั่งต้องเป็นการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ไม่สามารถแยกเส้นทางได้
เส้นทางที่สามารถเลือกได้มีทั้งหมด 13 เส้นทางดังนี้
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – เชียงราย
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – กระบี่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – อุดรธานี
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี
• เส้นทางกรุงเทพ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี
• เส้นทางเชียงราย-หาดใหญ่
• เส้นทางเชียงใหม่-นครศรีธรรมราช
• เส้นทางภูเก็ต-เชียงราย

เงื่อนไขของรางวัลจากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท
1. ของรางวัลรวมตั๋วเครื่องบินพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเช็คอิน 20 กก./ท่าน สำหรับทุกเที่ยวบิน
2. ของรางวัลไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม (รวมประมาณ 520 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง)
3. ของรางวัลไม่รวม ค่า add-ons อื่นๆ (ค่าโหลดสัมภาระที่เกิน 20 กก., ค่าอาหาร, ประกัน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
4. ของรางวัลจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางและเส้นทางการบิน, ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน, ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงินได้
5. ตั๋วเครื่องบินจะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เจ้าหน้าที่เช็คอินจะกำหนดที่นั่งให้ขณะที่เช็คอิน
6. ในกรณีที่เที่ยวบินถูกขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่ง (Overbooking) เที่ยวบินของท่านจะถูกย้ายไปยังเที่ยวบินถัดไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลใช้สำหรับการสำรองที่นั่ง และเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ
8. ของรางวัลไม่สามารถใช้เดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเทศกาล ตามข้อกำหนดของสายการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สามารถตรวจสอบกับสายการบินได้เพิ่มเติม)
•July 24-26, 2021 (Asalha Puja Day)
•July 28, 2021 (H.M.King Maha Vajiralongkorn's Birthday)
•August 12-15, 2021 (Mother's Day)
•October 13, 2021 (H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.)
•October 23-25, 2021 (King Chulalongkorn Memorial Day)
•December 4-6, 2021 (Father’s Day)
•December 10 -12, 2021 (Constitution Day)
•December 25-31, 2021 (New Year's Eve)


ดูของรางวัลอื่นๆ


MORE FROM HITZ 955

ดีเจแพททริค พาผู้โชคดีจากกิจกรรม HITZCinema เดือนนี้เราจัดหนัก จัดใหญ่ ประเดิมเรื่องแรกหลัง Lock Down!! กับ TENET

HITZ Artist Focus ประจำเดือนสิงหาคม 2563 : BNK48

HITZ KARAOKE [IDOL] EP.73 - VYRA - ต๊ะต่อนยอน..Hurry Up! (feat. Sunnee)

HITZ KARAOKE [IDOL] EP.69 - LYRA - Vanilla


ข่าว HITZ คลิป HOT

HITZ 20 Thailand Weekly Update | 01-08-2021

'SKYLIZE' 6 หนุ่ม COMBAT DANCE พร้อมทะยานสู่วงการ T-POP

The Rube เชิญ 'สุนารี ราชสีมา' ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพัน ระหว่างแม่ลูกผ่านเพลงใหม่ 'คนที่ถูกลืม'

กิต Three Man Down ตื่นเต้น กำกับเอ็มวีเองครั้งแรก กับค่าย GeneLab ในเพลง วันเกิดฉันปีนี้