NEWS

รณรงค์สังคมสะอาด ปลอดภัย บรรยากาศลูกค้ามั่นใจใช้บริการที่ ''เซ็นทรัล ลาดพร้าว''ภายใต้มาตรการเข้มข้นสูง

Sep 06, 2021 / ดู 275 ครั้ง

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่และเดินชมมาตรการ "เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+" ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หลังเปิดให้บริการตามประกาศภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุดที่ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง "เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+" เป็นศูนย์การค้า COVID-FREE สะอาด ปลอดภัย ให้ลูกค้ามั่นใจขั้นสูงสุด ด้วยความพร้อมของพนักงานผู้ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว รวมทั้งตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มทำงาน และมีการตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน 2 ชั้น ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C เช็ดถูจุดสัมผัสทุก 30 นาที และทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อทุกวัน


รวมถึงความเป็นมืออาชีพที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด และส่งเสริมรณรงค์สังคมสะอาดปลอดภัย พร้อมชูมาตรการ "เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+" สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์  กักตัวอย่างเป็นระบบ  เว้นระยะห่าง  สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ


ข่าวอื่นๆ

+more