NEWS

กสศ. จับมือ ธนาคารโลก

Jan 01, 2022 / ดู 850 ครั้ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัยทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Skills Workshop) เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดเรื่องทักษะอารมณ์สังคม พบกับ ศ.โอลิเวอร์ จอห์น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลทักษะอารมณ์และสังคมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ เบิร์กลีย์ และ ซาราห์ เอล วาซซิ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากธนาคารโลก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมล่ามตลอดการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดีเดย์! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2565 ทาง https://research.eef.or.th/social-and-emotional-skills-workshop/ (รับจำนวนจำกัด)


ข่าวอื่นๆ

+more