NEWS

ฉลอง 1 ทศวรรษ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงแรมโฆษะ ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย 30 ล้าน ซีซี ช่วยชีวิตผู้ป่วย

May 31, 2022 / ดู 375 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “ฉลอง 10 ปี & 100 ครั้ง ความดี ที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ โรงแรมโฆษะ” ในการนี้ นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ผู้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งห้องรับบริจาคโลหิต โรงแรมโฆษะ สภากาชาดไทย ได้ส่งมอบโลหิต จำนวน 30,263,400 ซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยมีนางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

 

บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นายสุรสิทธิ์         สุทินฤกษ์                   ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น 61                           
นางจุฑามาศ       เหล่าประเสริฐ               รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
นายชาติชาย       โฆษะวิสุทธิ์                 ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ
รศ.พญ.ดุจใจ      ชัยวานิชศิริ                  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นพ.วีระพันธ์        สุพรรณไชยมาตย์          รองประธานคนที่ 2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นางวิราศิณี         ชัยมณี                       หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น