EVENT

.:: ผู้โชคดี ::.

บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ Angsana Laguna Phuket
มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
แจกทั้งหมด 5 รางวัล

ผู้โชคดีคือคุณ
1. ทนงศักดิ์ พลเดช
2. ธนันณัฐ แขวงอุบล
3. สมคิด ราชหาด
4. Thanyamon Sinchaigij
5. Antiwarah Chanokpratanporn


ของรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเงื่อนไขการใช้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

หมายเหตุมูลค่าของรางวัลกำหนดโดยผู้ให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้
อาจแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ