EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

1. AUTOBOT Duo Pro เครื่องดูดฝุ่นและดูดน้ำไร้สาย มูลค่า 19,990 บาท (1 รางวัล)
ผู้ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 39980

2. AUTOBOT Scrubbot หุ่นยนต์ขัดพื้น มูลค่า 12,900 บาท (1 รางวัล)
ผู้ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 25800

3. AUTOBOT JetFan 2 เครื่องเป่าลมไร้สายเอนกประสงค์ มูลค่า 2,590 บาท (3 รางวัล)
ผู้ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 7770, 15540 และ 31080
หมายเหตุ : คละสี ไม่สามารถเลือกสีได้

หมายเหตุ
1. มูลค่าของรางวัลกำหนดโดยผู้ให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้ อาจแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
2. เงื่อนไขการใช้บริการ และประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิก หากผู้โชคดีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล จนส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนที่สามารถพิสูจน์ได้ หากพ้นกำหนดหรือผู้โชคดีไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล

ขอบคุณของรางวัลจาก
AUTOBOT - Smart Living Made Simple