EVENT

.:: ผู้โชคดี ::.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 9 สิงหาคม 2565

บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน (จำนวน 3 รางวัล)
ที่ Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
ได้แก่
1. ขวัญดาว แก้วพิริยะไพศาล
2. Tonga Tosapol Tipayadumrongkul
3. วโรดม สุขเจริญ

ของรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเงื่อนไขการใช้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ
โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
นอกจากเป็นข้อมูล ในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy