EVENT

.:: ผู้โชคดี ::.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 9 สิงหาคม 2565

บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน (จำนวน 3 รางวัล)
ที่ Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
ได้แก่
1. ขวัญดาว แก้วพิริยะไพศาล
2. Tonga Tosapol Tipayadumrongkul
3. วโรดม สุขเจริญ
4. Saranphol Keitsakul
5. ณรงค์ บริสุทธิ์

ของรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเงื่อนไขการใช้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ
โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
นอกจากเป็นข้อมูล ในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy