EVENT

.:: ของรางวัล ::.

1. Autobot Air Jet เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย All in One มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 49057
2. หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Autobot Smart Hybrid มูลค่า 9,900 บาท
ผู้ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 37114

ประกาศผู้โชคดีวันที่ 16 กรกฏาคม 2657

ขอบคุณของรางวัลจาก