EVENT

.:: ผู้โชคดี ::.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
จากการร่วมสนุกกับกิจกรรม Tero Radio Rewards

1. Autobot Air Jet เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย All in One
มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล คือ คุณ Kittibunya Mahasiri

2. หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Autobot Smart Hybrid
มูลค่า 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล คือ คุณ วีราญา แสงธรรม

ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน
โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
และยืนยันตัวตนกลับทางอีเมลภายใน 14 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้
เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์
หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
หากผู้โชคดีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล จนส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้
และไม่ติดต่อกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

ประกาศผู้โชคดีเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2657 เวลา 10.00 น.

ขอบคุณของรางวัลจาก