EVENT

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้โดย เริ่มสะสมคะแนนการฟัง จากการติดตามฟังคลื่นวิทยุในเครือ Tero Radio ทั้ง 6 คลื่น ได้แก่ Eazy FM 105.5, HITZ Thailand, STAR FM, TofuPOP Radio.FM, Rock On Radio.FM และ Rad Radio.FM
1.1) การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง, ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่ เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน ต่อคลื่น โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น
1.2) การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกไปตามคลื่นที่ท่านฟัง เช่น ฟัง EAZY FM 105.5 ครบ 60 นาที ท่านจะได้รับคะแนน EAZY Point 60 คะแนน, ฟัง STAR FM ครบ 120 นาที ท่านจะได้รับคะแนน STAR Point 120 คะแนน
1.3) ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: Tero Radio และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ โดยจะทำได้ทีละ 1 Device ต่อ 1 Login ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน และการรับฟังผ่านเว็บแคมไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
1.4) ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application Tero Radio และทางเว็บไซต์ teroradio.com
1.5) ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: Tero Radio และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน โดยจะสะสมคะแนนได้ทีละ 1 device เท่านั้น

*หมายเหตุสำคัญเรื่องการ Login ผ่านบัญชี Facebook*
สำหรับสมาชิก Tero Radio ที่เข้าสู่ระบบสะสมคะแนนโดยการเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In
หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบัญชี จาก Facebook Personal Account เป็น Facebook for Creators หรือ Facebook Page การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้ Serial Number หรือรหัส Account ของท่านเปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้ระบบสะสมคะแนนของ Tero Radio ไม่สามารถจับคู่การเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In กับบัญชีเดิมของท่านได้ เนื่องจาก Serial Number หรือรหัส Account ของท่านถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยท่านจะยังสามารถ Log In เข้าสู่ระบบของ Tero Radio ได้ตามปกติ แต่ระบบ Tero Radio จะนับท่านเป็นสมาชิกใหม่ทันที และคะแนนที่ท่านสะสมไว้ จะถูกรีเซ็ทกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น คือ 0 คะแนน โดยไม่สามารถกู้คืนได้ในทุกกรณี


2. การร่วมกิจกรรม Tero Radio Rewards มีขั้นตอนดังนี้
2.1) เข้า TERO RADIO APP คลิกที่ปุ่ม Redeem หรือทางเว็บไซต์ www.teroradio.com และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม
2.2) Login เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หรือกดลงทะเบียน (Register) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
2.3) เลือกของรางวัลที่อยากลุ้น เมื่อสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด สามารถนำ Point แลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลพิเศษได้ โดยกดที่ปุ่ม “REDEEM”
2.4) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ยอมรับ”
2.5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก


3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567 โดยของรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับ และเกณฑ์การตัดสิน มีรายละเอียดดังนี้

บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
ที่ Renaissance Pattaya Resort & Spa มูลค่ารางวัลละ 21,000 บาท แจกทั้งหมด รวม 10 รางวัล
ผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่รีดีมเป็นลำดับที่ 15067, 20688, 32661, 48702, 59993, 74966, 89213, 118890, 133272 และ 150017


4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์กิจกรรม โดยทีมงานจะติดต่อกลับผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

6. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัล ตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียด คือ
7.1) กรณีที่ของรางวัลเป็นบัตรกำนัลเงินสด บัตรรับประทานอาหาร หรือ บัตรที่พัก ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
7.2) กรณีที่ของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และ ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
7.3) หากผู้โชคดีปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลในทุกกรณี

การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นภาระหน้าที่ตามกฏหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ

8. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

9. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลอันเกิดจากผู้ให้บริการ

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

11. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

12. บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม

13. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

14. การคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

15. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม, เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

16. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีสิทธิ ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

17. พนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ คำวินิจฉัยของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

19. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น

20. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูล ในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

ขอบคุณของรางวัลจาก
Renaissance Pattaya Resort & Spa