NEWS

5 อันดับอาชีพ สเปคหาคู่ยอดนิยมของสาวไทย สถิติจากบริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

Sep 14, 2022 / ดู 319 ครั้ง

5 อันดับอาชีพ สเปคหาคู่ยอดนิยมของสาวไทย

สถิติ จากบริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ดำเนินธุรกิจจัดหาคู่ให้กับกลุ่มคนโสดโปรไฟล์ดีมายาวนานกว่า 17 ปี บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matchingได้รับฟังสเปคของทั้งฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง ทั้งจากชายหญิงโสด โปรไฟล์ทั่วไป และชายหญิงโสด โปรไฟล์ดี Bangkok Matching ได้เก็บสถิติไว้เสมอมา และพบว่า อาชีพที่ได้รับความสนใจจากหนุ่มโสด สาวโสดโปรไฟล์ดี ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ที่เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง ก่อนและหลังโควิด 19 คือ อาชีพต่อไปนี้

อาชีพยอดนิยมที่หญิงโสดไทยหาคู่ ทุกระดับโปรไฟล์ ชอบมากที่สุด 5 อันดับ คือ

อาชีพ ยอดนิยม อันดับ 5

กลุ่มคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และ กลุ่มคนที่มีอาชีพที่แสดงสถานะทางสังคมอย่างชัดเจน

ตัวอย่างอาชีพนี้ ก็เช่น อาชีพ นักบิน อัยการ ผู้พิพากษา และ วิศวกร เป็นต้น เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มักจะเป็นอาชีพที่มีค่าแรงค่อนข้างสูง รายได้ดี และเป็นอาชีพที่ได้รับการนับถือ และยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มักมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีอีกด้วย

อาชีพ ยอดนิยม อันดับ 4

อาชีพในตำแหน่งผู้บริหารต่างๆ

เนื่องจากผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร มักจะเป็นคนเก่ง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุผล มีความคิด ซึ่งฝ่ายหญิงโสดหาคู่มักชอบชายบุคลิกลักษณะแบบนี้กันทุกคนอยู่แล้ว อาชีพสายงานผู้บริหาร จึงได้เข้ามาเป็น 1 ในสเปคหาคู่ยอดนิยมของหญิงไทยได้ไม่ยากเลย

อาชีพ ยอดนิยม อันดับ 3

อาชีพคุณหมอ

เพราะ คุณหมอเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาในสังคม ได้รับการนับถือ และมีความมั่นคงของรายได้ค่อนข้างสูง ถึงสูงมากอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว รวมถึงคุณหมอส่วนใหญ่มักดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทำให้กลุ่มอาชีพคุณหมอมีบุคลิกภาพที่ดี และ สุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับคนโสดสายอาชีพอื่นๆ

อาชีพ ยอดนิยม อันดับ 2

กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการ

กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการเป็นอีกอาชีพอันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจจากฝ่ายหญิงหาคู่เป็นอย่างมาก รองลงมาจากอาชีพเจ้าของกิจการเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายหญิงหาคู่มักต้องการชายที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีธุรกิจแยกขาดจากครอบครัว เนื่องจากกังวลเรื่องอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทั้งเรื่องธุรกิจ การเงิน และเรื่องส่วนตัวที่อาจจะยังยึดความเห็นของครอบครัวเป็นอย่างมากอยู่ ต่างจากอาชีพเจ้าของธุรกิจที่สร้างธุรกิจของตนเอง ที่จะมีความอิสระในตนเองมากกว่า กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการจึงได้รับความสนใจจากสาวโสดน้อยลงสักหน่อย เมื่อเทียบกับเจ้าของธุรกิจที่สร้างตนเอง

อาชีพ ยอดนิยม อันดับ 1

เจ้าของกิจการ

เนื่องจาก ฝ่ายหญิงหาคู่มองว่า เจ้าของกิจการ เป็นอาชีพที่มักมีสถานะทางการเงินดี มั่นคง มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง เก่ง และยังมีอิสระด้านเวลาเป็นของตัวเอง อยากทำอะไรตอนไหน ก็แล้วแต่ตนเองเท่านั้น กลุ่มเจ้าของกิจการจึงมักจัดสรรเวลาท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ ทั้งท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ และมีชีวิตมั่นคง และสะดวกสบาย

บทสรุป

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ระดับใด ก็จะเลือกคู่โดยให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทางการเงิน และสถานะหน้าตาทางสังคมเป็นอันดับต้นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตภายหน้าได้

ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากการเลือกคู่ของฝ่ายชาย ที่มักมองถึงหน้าตา รูปลักษณ์ และการเข้ากันได้มากกว่า

อ้างอิง
https://www.bangkokmatching.com/


ข่าวอื่นๆ

+more