NEWS

A money ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

Mar 07, 2023 / ดู 74 ครั้ง

นายไดสุเกะ โอโนะ ผู้อำนวยการโครงการ Aihack Thailand บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร. กวิน อัศวานันท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ "Aihack Thailand 2023" โดยมี นางสาวดุษฎี จันทร์งาม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพฯ วันก่อน.


ข่าวอื่นๆ

+more