NEWS

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5

Sep 21, 2023 / ดู 540 ครั้ง

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" ครั้งที่ 5 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืน คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงานของมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ และเข้าใจความหมายของคำที่ระบุบนซองอาหาร เพื่อสร้างความรอบรู้และส่งเสริมพฤติกรรมในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม


ข่าวอื่นๆ

+more