NEWS

พลัส ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Knowledge sharing in Facility Management ให้กับธนาคารแห่งประทศไทย

Nov 06, 2023 / ดู 407 ครั้ง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหลักสูตร "การบริหารทรัพยากรอาคาร" ให้กับผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในแนวคิดงานบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านกายภาพ วิศวกรรม จัดการพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรอาคาร และยังได้มีการแชร์ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการทำงานบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร ที่มุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มทักษะความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และนำไปต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป มีผู้เข้าอบรมทั้ง ONLINE และ ONSITE รวม 60 ท่าน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลจากภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1. นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(คนที่ 3 จากซ้ายของภาพ)
2. นายนรศิ พุกกะมาน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
(คนที่ 4 จากซ้ายของภาพ)
3. นายอาริชย์ ตันติถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
(คนที่ 5 จากซ้ายของภาพ)


ข่าวอื่นๆ

+more