VIDEOS

ขวัญใจด่านตรวจ feat. D GERRARD - กบ FLAT BOY

Oct 12, 2021 / ดู 44 ครั้ง
intro ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย verse1 สามด่านติด แฮททริก จ่าใจเย็นๆ ลาดพร้าวยันรังสิต จ่าใจเย็นๆ เจอเป็นจับ เจอเป็นจับ จ่าใจเย็นๆ ผมไม่ได้ดื่ม หรือดูด หรือดม หรืออม หรือเคี้ยว อะไรทั้งนั้นแหละ จ่าจะจับผมทำม้ายย แค่หลับในรถมา ตาเลยแดง ผมไม่ได้ดูดอะไร จ่ามองคนที่หน้าตา โหจ่าไม่มีหัวใจ จ่าทำผมเหวอ พอเจอไฟฉายทีไร ก็ pre chorus ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย chorus โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ตาผมแดงผมแค่นอนหลับมา โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ค้นแล้วไม่เจอก็ปล่อยผมไป ไป ไป ไป โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ตาผมแดงผมแค่นอนหลับมา โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ค้นแล้วไม่เจอก็ปล่อยผมไป ไป ไป ไป verse2 หน้าเหมือนดูดแต่ผมไม่ได้ดูด จ่าใจเย็นมีอะไรค่อยๆ พูด จ่าบอกท่าผมเหมือนมีพิรุษ มันเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ เวลาตกใจ ตำรวจมาส่องไฟ ลิ้นผมแข็งเลยพูดไม่ค่อยไหว โทษครับจ่าตาผมไม่สู้ไฟ แต่ผมบริสุทธิ์ใจ จ่าค้นไปก็ไม่เจออะไร แป๊ปเดียวไม่เจอของ เดี๋ยวก็ปล่อยน่า นี่ขวดไว้ตรวจฉี่เชิญไปพุ่มหญ้า อ่ะตรวจแอลกอฮอลหน่อย อ่ะเป่าเต็มแรงนา ถ้าดูทรงไม่น่ารอด ก็ pre chorus ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ คุยต่อสน.เลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ คุยต่อสน.เลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ คุยต่อสน.เลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้ายเลยครับ ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย ซ้าย chorus โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ตาผมแดงผมแค่นอนหลับมา โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ค้นแล้วไม่เจอก็ปล่อยผมไป ไป ไป ไป โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ตาผมแดงผมแค่นอนหลับมา โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ค้นแล้วไม่เจอก็ปล่อยผมไป ไป ไป ไป จ่าครับ พวกผมมีอะไรจะบอก ยาม้า ยาบ้า ยาอี มันไม่ดีผมไม่เอา ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง! กัญชง กัญชา ก็ไม่มีเชื่อสิ๊ผมไม่เอา ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง! ดมเคเคี้ยวหนมดมโค้ก คืออะไร? ไม่เข้าใจ ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง! ยาอง ยาไอซ์ ยิ่งไม่ดี ผมไม่มีผมไม่เอา ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง! ถึงหน้าผมให้ แต่ผมไม่ได้เสพ แค่เป็น Fc น้าเบิร์ดกับพี่เสก จบปริญญาตรี ด้านพืชทั้งโทเอก จ่าโปรดเข้าใจอย่าให้ต้องโชว์เกรด แล้วถ้าจ่าไม่เข้าใจ พวกผมไม่รู้ทำไง? แค่อยากจะบอกว่าพวกผมหน่ะโคตรคลีนนนนนนนน! ยาม้า ยาบ้า ยาอี มันไม่ดีผมไม่เอา (ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง!) กัญชง กัญชา ก็ไม่มีเชื่อสิ๊ผมไม่เอา (ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง!) ดมเคเคี้ยวหนมดมโค้ก คืออะไร? ไม่เข้าใจ (ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง!) ยาอง ยาไอซ์ ยิ่งไม่ดี ผมไม่มีผมไม่เอา (ผมไม่ยุ่ง ผมไม่ยุ่ง!) โห จ่า ผมไม่ได้ดูดยา ตาผมแดงผมแค่นอนหลับมา