VIDEOS

Status - Chilling Sunday

Oct 12, 2021 / ดู 105 ครั้ง
สถานการณ์ลำบาก ตัดขาดจากคนหนึ่งคนไม่ไหว ที่สองเราคุยกันอยู่ ก็ไม่รู้เธอคุยคนเดียวใช่ไหม ไม่มีสิทธิ์จะหวงไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นเจ้าของ ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง สักเสี้ยวหัวใจ มันแค่เกิดคำถามขึ้นมา จากความหวั่นไหว รู้ฐานะของฉันแค่คนคุย แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้คบกัน หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัง จนกลายเป็นรักเธอ ความรักครึ่งๆกลางๆ ช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ เธอคิดจริงจังหรือเปล่า หรือฉันแค่เพียงตัวเลือกแก้เหงา ความไม่ชัดเจนมันร้าว มันเจ็บจนเหมือนจะตายรู้ไหม ไม่มีสิทธิ์จะหวง ไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นเจ้าของ ไม่มีสิทธิ์ครอบครองสักเสี้ยวหัวใจ มันแค่เกิดคำถามขึ้นมาจากความหวั่นไหว รู้ฐานะของฉันแค่คนคุย แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้คบกัน หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจังจนกลายเป็นรักเธอ ความรักครึ่งๆกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้คบ หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจังจนกลายเป็นรักเธอ ความรักครึ่งๆกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา ให้คุยให้ตายก็ไม่ได้คบ หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจังคาดหวังจนแพ้เธอ ความรักครึ่งครึ่งกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา เพราะรักเข้าแล้ว จนหมดใจ