NEWS

กาชาด ชวนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี 'ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดีได้บุญ'

Dec 30, 2020 / ดู 233 ครั้ง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทำบุญส่งท้ายปี ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ 'ให้เลือดก่อนปีใหม่  โชคดีได้บุญ' ระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2563 (8 วัน)  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ 'ปฏิทินหนูแดงปี 2564 คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต' เป็นที่ระลึก 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลาย ๆ วัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก พบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย ในปีที่ผ่านมาถึง 3,421 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 373 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,449 ราย โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงมีการขอเบิกโลหิตสำรองสูงถึงวันละ 6,000 - 7,000 ยูนิต ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิต และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - 19 ในขณะนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างมาตรการเฝ้าระวัง ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หลายหน่วยงานงดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ส่งผลทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ อาจกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา
 
 
 
ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอย่างทันท่วงที อย่างน้อยวันละ 3,000 ยูนิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี และประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุข ในโครงการ 'ให้เลือดก่อนปีใหม่  โชคดีได้บุญ' ระหว่างวันที่  24 - 31 ธันวาคม 2563 (8 วัน) จะได้รับ 'ปฏิทินหนูแดง ปี 2564 คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต' เป็นที่ระลึก (ปิดทำการ 1 วัน คือ วันที่ 1 มกราคม 2564)
 
 
ขอความร่วมมือ
- ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง
- ผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในบริเวณตลาดกลางกุ้ง และหอพักศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์
- ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต
 
 


ข่าวอื่นๆ

+more