POINTS

TERO RADIO Points คืออะไร?

 • TERO RADIO POINTS คือคะแนนที่ได้จากการสะสมเวลาการฟังคลื่นในเครือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จำนวน 6 คลื่น ได้แก่ Eazy FM 102.5, HITZ THAILAND, STAR FM, TofuPOP Radio.FM, Rock On Radio.FM และ Rad Radio.FM โดยเป็นการรับฟังผ่านทาง Mobile Application “TERO RADIO” และทาง Official Website ของคลื่นเท่านั้น (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
 • - ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application TERO RADIO และทางเว็บไซต์ www.teroradio.com

การสะสมคะแนน TERO RADIO Points

 • การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่ เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน ต่อคลื่น โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น (เกณฑ์การสะสมคะแนนสูงสุด 500 คะแนนต่อวัน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกไปตามคลื่นที่ท่านฟัง เช่น ฟัง HITZ THAILAND ครบ 60 นาที ท่านจะได้รับคะแนน HITZ Point 60 คะแนน, ฟัง STAR FM ครบ 120 นาที ท่านจะได้รับคะแนน STAR Point 120 คะแนน
 • ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: TERO RADIO และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน โดยจะสะสมคะแนนได้ทีละ 1 device เท่านั้น
 • การสะสมคะแนน TERO RADIO Point เป็นการสะสมคะแนนแบบรายปี คะแนนของท่านจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59น. ของทุกปี ไม่สามารถยกยอดคะแนนไปใช้ในปีถัดไปได้ในทุกกรณี และคะแนนจะเริ่มการสะสมใหม่ในวันที่ 1 มกราคม เวลา 00.00น. ของปีถัดไป
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะนำมาใช้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของรางวัลพิเศษ รวมทั้งสิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆของทางคลื่น โดยสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุก และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้

เงื่อนไขของการสะสมคะแนน TERO RADIO Points

 • การเริ่มสะสมคะแนน ผู้ฟังต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Mobile Application โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ ซึ่งสามารถสมัครผ่านคลื่นไหนก็ได้ 1 ใน 6 คลื่น และเป็นการสมัครเพียงครั้งเดียว จะสามารถใช้สะสมคะแนนได้ทุกคลื่น
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกตามคลื่นที่รับฟัง โดยไม่สามารถนำโอนย้าย หรือนำคะแนนมารวมกันได้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล หรือร่วมสนุก 1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ซึ่งต้องมีตัวตนจริง และตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่ามีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คะแนน TERO RADIO Points ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางในการสะสมคะแนนการฟัง มีดังนี้
  • ทาง Mobile Application “TERO RADIO” ในระบบ iOS และ แอนดรอยด์
  • ทาง Official Website ของทั้ง 6 คลื่น ได้แก่ www.hitzthailand.com, www.eazyfm.com, www.starfmthailand.com, www.tofupopradio.fm, www.rockonradio.fm, www.radradio.fm และ www.teroradio.com (การสะสมคะแนนผ่านช่องทาง Official Website จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
  • โดย Mobile Application และ เว็บไซต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะไม่สามารถใช้สะสมคะแนนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกรับของรางวัล และ/หรือกิจกรรมได้ ตามดุลยพินิจของทางบริษัท
 • บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต ปลอมแปลงข้อมูล หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาเงื่อนไขที่วางไว้ หรือนำคะแนน TERO RADIO Points ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกคะแนนทั้งหมดทันที เรียกคืนของรางวัล และไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากกรณีดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดในทุกกรณี

 

❗ประกาศสำคัญ สำหรับผู้ที่ใช้ Facebook Log In เข้าสู่ระบบ Tero Radio เพื่อสะสมคะแนนการฟัง

  สำหรับสมาชิก Tero Radio ที่เข้าสู่ระบบสะสมคะแนนโดยการเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบัญชี จาก Facebook Personal Account เป็น Facebook for Creators หรือ Facebook Page การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้ Serial Number หรือรหัส Account ของท่านเปลี่ยนแปลง

  และส่งผลให้ระบบสะสมคะแนนของ Tero Radio ไม่สามารถจับคู่การเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In กับบัญชีเดิมของท่านได้ เนื่องจาก Serial Number หรือรหัส Account ของท่านถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยท่านจะยังสามารถ Log In เข้าสู่ระบบของ Tero Radio ได้ตามปกติ แต่ระบบ Tero Radio จะนับท่านเป็นสมาชิกใหม่ทันที และคะแนนการฟังที่ท่านสะสมไว้ จะถูกรีเซ็ทกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น คือ 0 คะแนน โดยไม่สามารถกู้คืนได้ในทุกกรณี

  Facebook มีการอัพเดทบ่อยครั้ง จึงขออัพเดทไว้เป็นข้อมูลค่ะ

  แอดมินแนะนำว่า สมาชิกเดิมที่เข้าสู่ระบบโดย Facebook Log In ไม่ควรเปลี่ยนแปลงลักษณะบัญชี Facebook ของตนเอง

  ส่วนสมาชิกใหม่ แนะนำให้สมัครโดยอีเมล์นะคะ

  เพื่อให้การสะสมคะแนนการฟังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และราบรื่นที่สุดค่ะ