NEWS

เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา เข้าวัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Placement Test

Oct 04, 2021 / ดู 351 ครั้ง

ภาษาอังกฤษอยู่ระดับไหน...มาลองวัดกัน!!! เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR Level ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Placement Test รูปแบบออนไลน์ เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน และการเขียน) และเป็นแนวทางต่อยอดสู่การเรียนและการสอบในระดับที่สูงขึ้น


การทดสอบมี 2 รูปแบบ คือ

1. Cambridge English Young Learners Placement Test (YLPT) สําหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ชั้นประถมศึกษา 1-6) เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับ CEFR Pre A1, A1 หรือ A2

2. Cambridge English Placement Test (CEPT) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับ CEFR A1, A2, B1, B2 หรือ C1


สามารถจองสอบได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สะดวก พร้อมรับประกาศนียบัตร และทราบผลการทดสอบทันที


การสมัคร: ค่าสมัครสอบ 400 บาท เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วจะได้รับ Entry Code เพื่อทําการทดสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.clubacademia.co.th/cambridgeenglishforkid


สอบถามเพิ่มเติม ???? 081 958 0085 หรือ Line : @clubacademia


ข่าวอื่นๆ

+more