NEWS

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้รับการจัดอันดับ ''สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 2% ของโ

Jan 04, 2022 / ดู 543 ครั้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในรายชื่อ WORLD'S TOP 2% ของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก สาขา Nursing ในฐานะการเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและได้รับการอ้างอิงจำนวนมากจากผลงานปี 2020 World's TOP 2% Scientists by Stanford University 2021 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกว่า 66 เรื่อง และในระดับชาติอีกเป็นจำนวนมาก

สำนักพิมพ์ Elsevier บริษัท SciTech Strategies และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ได้รวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าชั้นนำมากกว่า 100,000 คน โดยคิดจากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus ตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดยข้อมูลการจัดลำดับสามารถดูได้ที่ "STANFORD UNIVERSITY NAMES WORLD'S TOP 2% SCIENTISTS, 2021"

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918 Published: 20 October 2021/ Version 3

การจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อันแสดงถึงการได้รับการยอมรับในระดับสากลโลกของบุคคลมืออาชีพทรงคุณค่า ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง พร้อมด้วยความโดดเด่นด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กับรางวัลที่ได้รับในผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การนำองค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 (TQC2019) รางวัลศรีสังวาลย์ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคลากรวิชาชีพ พยาบาล ผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและนานาชาติ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย และได้รับรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล


ข่าวอื่นๆ

+more