NEWS

รามาธิบดี เปิดหลักสูตรใหม่ที่แรกในไทย! ''นักฉุกเฉินการกีฬา''

Jun 27, 2022 / ดู 1,307 ครั้ง

กีฬาถือเป็นยาวิเศษที่ทำให้คนแข็งแรง พร้อมสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ แต่ระหว่างการเล่นหรือแข่งกีฬานั้นก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ การรักษาผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธีและทันเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งแต่ละประเภทกีฬานั้นก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันไป จะอุ่นใจแค่ไหนถ้ามีบุคลากรการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการรักษาและเรื่องกีฬาอยู่ขอบสนาม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนแพทย์ที่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลรักษาแบบองค์รวม เป็นศูนย์รวมในการดูแลรักษาร่างกาย จิตใจให้กับผู้ป่วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานในชุมชนได้ และเป็นหนึ่งในฐานะฟันเฟืองสำคัญในการดูแลเรื่องสาธารณสุขของคนไทย เห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา" เพื่อผลิต "นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬา (Sport Paramedic)" พร้อมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันเวลา

ความแตกต่างของนักฉุกเฉิน และนักฉุกเฉินการกีฬา
อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวว่า "นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปกติ กับ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬานั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละกีฬามีการบาดเจ็บที่ต่างกันออกไป และกติกาของแต่ละกีฬานั้นก็มีความแตกต่างแล้วแต่ชนิดของกีฬานั้นๆ อาการบาดเจ็บที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น การแข่งรถมอเตอร์ไซต์ ผู้แข่งจะมีการสวมเซฟตี้ต่างๆ นักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬาก็จะมีความรู้ว่าควรจะจัดการกับผู้บาดเจ็บอย่างไรถึงจะถูกวิธีและไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือนั้นจะไม่เหมือนกับการเกิดอุบัติเหตุรถล้มบนท้องถนนทั่วไป นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬาสามารถต่อยอดไปเป็นทีมแพทย์สนาม หรือแพทย์ประจำทีมกีฬาได้"
อ.นฉพ. เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวเสริมว่า "ในประเทศไทย จำนวนของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬายังมีจำนวนไม่เยอะ จากสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราอยากผลักดันให้เห็นว่า Sport Paramedic นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในต่างประเทศหรืองานกีฬาระดับนานาชาตินั้นให้ความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในงานกีฬาต่าง ๆ เช่นงานโอลิมปิก หรือการจัดการสาธารณะภัย เช่น Stadium Paramedic ที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องดูแลทั้งนักกีฬาที่อยู่ในสนามและผู้ชมที่อยู่ในสเตเดียมที่อาจมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆในขณะรับชมกีฬาอีกด้วย ทำให้เรามีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับสากลอีกด้วย"

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น "ผู้ให้การศึกษา" ผลิตบุคลากรการแพทย์ เพื่อเป็นที่พึ่งมอบการรักษาพยาบาลที่ดี มอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทย ให้พร้อมเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผ่านการบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา

ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 879-2-00448-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 026-3-05216-3

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 090-3-50015-5
บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร 02-201-1111

#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด


ข่าวอื่นๆ

+more