NEWS

''กองทุนสื่อ'' เดินหน้าเปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4

Aug 18, 2022 / ดู 327 ครั้ง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(Thai Media Fund : TMF) ประกาศความสำเร็จ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 เดินหน้าจัด "เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก" พร้อมนำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ภูมิภาค ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน" พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอข้อมูลจากการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k2PR8rTb7jrLcqHS9 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmfpowerforchange.com


ข่าวอื่นๆ

+more