NEWS

KSG รับโล่รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

Apr 25, 2023 / ดู 776 ครั้ง

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอาหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาด้านมลพิษ และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้แสดงให้ภาครัฐและประชาชนโดยรอบในพื้นที่ในด้านการควบคุมกิจการที่ดี รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม และมีความยุติธรรม ด้วยการยึดหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ (ขวา) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้


ข่าวอื่นๆ

+more