NEWS

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้

Jul 27, 2023 / ดู 782 ครั้ง

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" ครั้งที่ 3 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย โดยเชื่อว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สามารถบ่มเพาะทั้งสติปัญญา จิตใจ และส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้เดิบโตไปพร้อมกันในทุกด้าน และช่วยให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการต่อไปแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน


ข่าวอื่นๆ

+more