NEWS

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ เตรียมพร้อมก้าวแรกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Oct 06, 2023 / ดู 1,651 ครั้ง

นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มาบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเนื้อหาเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 กันยนยน 2566


ข่าวอื่นๆ

+more