NEWS

BEST Express ต้อนรับคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและเรียนรู้การขนส่งพัสดุด่วน

Feb 23, 2024 / ดู 1,673 ครั้ง

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การบริหารจัดการและวิธีการจัดส่งพัสดุตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยมีผู้บริหารแฟรนไชส์ BEST Express สาขานิวสมุทรสาคร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในสาขา อาทิ ขั้นตอนการคัดแยกพัสดุ การปฏิบัติงานของพนักงาน ระบบการบริหารจัดการ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สาขาดูแล ครอบคลุมถึงขั้นตอนการให้บริการขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่ (BEST Big Parcel) ซึ่งเป็นการบริการที่ได้รับความนิยมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นการต่อยอดความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในงานด้านธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยเบสท์ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น ณ BEST Express สาขานิวสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวอื่นๆ

+more