NEWS

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ยังครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปี 66 เพิ่มขึ้น

Mar 15, 2024 / ดู 1,922 ครั้ง

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในสภาวะชะลอตัว รวมไปถึงการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศมีจำนวนลดลงในปี 66

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาพรวมของตลาดทดแทนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในประเทศในปี 66 ลดลงประมาณ 9%* ในขณะที่ยัวซ่าแบตเตอรี่สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.7% และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 2.9%

สำหรับตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดการจำหน่ายให้ผู้ใช้รถทั่วไป (End User) ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของยัวซ่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม Road Show ในต่างจังหวัดร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบ Sport Marketing อาทิ ฟุตบอล, มวยไทย, บาสเกตบอล, แบตมินตัน รวมไปถึงการเข้าร่วมออกบูธภายในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทย และเข้าร่วมงานสัมมนาของชมรมช่างฯ รวมถึงการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และช่องทางออนไลน์ผ่าน Social Media อีกทั้งในปี 66 ยัวซ่าได้เริ่มทดลองใช้ระบบสะสมคะแนนผ่าน Line OA จากการสะสมยอดสั่งซื้อในแต่ละเดือนของผู้แทนจำหน่ายฯ สามารถนำมาแลกรับของรางวัลต่างๆ จากทางยัวซ่าแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยัวซ่าแบตเตอรี่ได้เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ ประเทศญี่ปุ่น และมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยได้รับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน เช่น มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standards), มาตรฐานประเทศเยอรมัน DIN (Deutsch Institute Norms), มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

ยัวซ่าคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2567 น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากแรงสนับสนุนของการฟื้นตัวจากการสนับสนุนของทางภาครัฐ ในด้านการท่องเที่ยวและความต้องการในประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นการขายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า การขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น การควบคุมดูแลด้านการผลิตเพื่อให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี การจัดการปรับปรุงโรงงานให้มี ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

*ที่มาจากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าวอื่นๆ

+more