NEWS

โอซีซี มอบฝาขวดน้ำ เพื่อทำเก้าอี้ให้น้อง ๆ ในโรงเรียนขาดแคลน

Apr 19, 2024 / ดู 1,366 ครั้ง

ผศ.ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท รับมอบฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้แล้ว จาก นัชชา ปรักกัมนนท์ ผู้จัดการแผนกโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ และทีมงาน CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปทำเก้าอี้ให้แก่น้อง ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ ฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกดังกล่าวได้จากการบริจาคโดยผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โอซีซี ที่ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนขยะ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ข่าวอื่นๆ

+more