NEWS

นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 25

Apr 10, 2024 / ดู 620 ครั้ง

        สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับ อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ’96 กำหนดจัดการแสดงนิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน 2567 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับนำไปใช้ในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ

        การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทั้งยังเป็น การรวมตัวของศิลปินอิสระจากหลากหลายสาขามาร่วมทำกิจกรรมการกุศลกับสภากาชาดไทย ภายในงานมีภาพวาดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 300 ภาพ จากศิลปิน 225 ท่าน อาทิ ดอกไม้นานาพันธุ์ ภาพวาดสัตว์มงคล ภาพวาดที่สะท้อน ให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต เทคนิคในการวาดภาพตามความถนัดของศิลปิน เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค จิตรกรรมลายเส้น หมึกจีน ซึ่งแต่ละภาพล้วนรังสรรค์มาจากความตั้งใจและฝีมือของเหล่าศิลปินที่นำมาจัดแสดง และจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส อาจารย์นาวิน แสงรบ นายเชาว์ ชุมลาภ และศิลปินต่างชาติอีกด้วย

        สำนักงานจัดหารายได้ Donation Hub “รับ เพื่อ ให้” ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจงานศิลปกรรมทุกแขนง นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าชมและสนับสนุนภาพวาดใน งานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง (ปิดทุกวันพุธ) เก็บค่าบัตรผ่านประตู 50 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 หรือ เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org

 


ชื่อภาพ :  ลุยทะเล
ศิลปิน : นายนาวิน แสงรบ 
เทคนิค : สีน้ำมัน 
ขนาด :  24x36 นิ้ว


ชื่อภาพ : ชุมชนริมน้ำ
ศิลปิน : นายสุทิน ขวัญสังข์
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 60x90 ซ.ม.


ชื่อภาพ : Mr.Rose 2
ศิลปิน : นายสมาน คลังจัตุรัส
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 24x32 นิ้ว


ชื่อภาพ : โขลงช้างป่า
ศิลปิน : นายเทพพร ปริกเพ็ชร
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 70x100 ซ.ม.


ชื่อภาพ : วิวข้างทางเขาใหญ่
ศิลปิน : นายเฉลิมพล พลชนะ
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 40x50 ซ.ม.


ชื่อภาพ : สำเพ็ง
ศิลปิน : นายทองสุก สวัสดิ์นที
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด : 56x76 ซ.ม.ชื่อภาพ : ชีวิตยามเช้า
ศิลปิน : นายชินโชติ ลิ้มอารยะชน
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 40x50 ซ.ม.


ข่าวอื่นๆ

+more