EVENT

.:: ของรางวัล ::.

1. AUTOBOT Duo Absolute เครื่องล้างพื้นและเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมูลค่า 22,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

2. AUTOBOT STORM 3 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ ระบบเลเซอร์มูลค่า 34,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ มูลค่าของรางวัลกำหนดโดยผู้ให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้ อาจแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ขอบคุณของรางวัลจาก
AUTOBOT
Smart Living Made Simple