MEMBER

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

ผู้ขอสมัครสมาชิก teroradio.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  • การสมัครสมาชิก teroradio.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ teroradio.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ teroradio.com หากทีมงาน teroradio.com ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ปฏิเสธการให้รางวัล, ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • สมาชิกจะต้องใช้ Display Name ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  • ผู้สมัครต้องยินยอมให้ teroradio.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง teroradio.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย หากท่านละเมิด ทีมงาน teroradio.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  • ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน teroradio.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก teroradio.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ทีมงาน teroradio.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  • ทีมงาน teroradio.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

สมัครสมาชิกด้วย Facebook

สมัครสมาชิก teroradio.com สะดวกยิ่งขึ้น ด้วย Login เดียวกับ Facebook

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล์

สมัครสมาชิก teroradio.com ด้วยอีเมล์ของคุณ

สมัครสมาชิก

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ

( ตัวอย่างเบอร์ประเทศไทย เช่น 66-81-111-XXXX )
-
-
-

วันเกิดข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ( รหัสผ่านใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข 6 ตัวขึ้นไป )